5 октомври

Възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на закуска за учениците от I – IV клас в Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Царево, през учебната 2016/2017 г.“

Публикувана на: 05.10.2016 @ 21:27